fbpx

אודות

בעד! מגזין פוליטי, ציוני וליברלי.

באתר תוכלו למצוא מאמרים, טורי דעה, כתבות ופינות בנושאים אקטואליים, מתוך השקפת העולם של המרכז הישראלי.

בעד מה אנחנו? בעד מה שטוב לרוב אזרחי המדינה. 

אנחנו בעד שמירה על צביונה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. בעד שמירה על האינטרסים הביטחוניים של ישראל. בעד שלטון החוק ופוליטיקה נקיה משחיתות.

אנחנו בעד כל זרמי היהדות, שוויון זכויות למיעוטים ולקהילה הגאה. בעד כלכלה חזקה וחופשית שאינה זונחת מאחור את האוכלוסיות החלשות. אנחנו בעד תקשורת חופשית. בעד שיח מכבד ואמירת אמת.  

אנחנו נלחמים על דמותה של הארץ הזו. דווקא בימים של קיטוב ושיסוי, הסתה וליבוי בין הקבוצות השונות המרכיבות את החברה הישראלית, אנחנו מאמינים שהגיע הזמן לאלטרנטיבה מרכזית, מתונה ומלכדת שיש לה חזון ותקווה. 

אנחנו מאמינים שהאמת נמצאת במרכז ולא בקצוות. 

האתר מופעל על-ידי מפלגת יש עתיד.