מה הוא יהודי?

עם הקמתה, הוגדרה מדינת ישראל כמדינת העם היהודי. לכן, אחת השאלות הראשונות שעלתה הייתה “מי הוא יהודי?…